fbpx 11/2019 Informacja o wygraniu przetargu na zakup wierzytelności od podmiotu z branży energetycznej - Inkaso WEC

11/2019 Informacja o wygraniu przetargu na zakup wierzytelności od podmiotu z branży energetycznej

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. informuje, iż w dniu 14 maja 2019 roku otrzymał informację o rozstrzygnięciu w dniu 10 maja 2019 roku postępowania przetargowego na sprzedaż wierzytelności z tytułu umów sprzedaży usług dystrybucyjnych, należności pozostałych oraz odsetek prowadzonego przez polskiego dostawcę energii. W ramach postępowania jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Emitenta. Łączna wartość wierzytelności to 2 509 606,77 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięć tysięcy sześćset sześć złotych).

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji ze względu na jej znaczącą wartość. Ponadto powyższa informacja uznana została za istotną z punktu widzenia Emitenta, ponieważ jest to kolejna transakcja zakupu wierzytelności od ww. podmiotu. O wcześniejszej transakcji z kontrahentem Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r oraz 29/2018 z dnia 12 maja 2018 r, 50/2018 z dnia 10 października 2018 rok oraz 51/2018 . W związku z wyłonieniem oferty Spółki jako najkorzystniejszej w przetargu, Emitent spodziewa się ponadto ogólnego wzrostu przychodów, co dodatkowo może wpłynąć na wycenę instrumentów finansowych Emitenta.

O fakcie podpisania umowy zakupu przedmiotowych pakietów wierzytelności oraz ostatecznej wartości wierzytelności ustalonej na dzień sprzedaży Zarząd poinformuje odrębnym komunikatem.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację