fbpx 10/2017 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Inkaso WEC

10/2017 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 13 kwietnia 2017 roku otrzymał od Pana Adama Łanoszki powiadomienie w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu przez niego stanu posiadania akcji Spółki.

Zawiadomienie_w_trybie_art._69_ustawy_o_ofercie_publicznej_A.Lanoszka.jpeg

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.sradomska@kancelariawec.eu

Zleć windykację