fbpx 10/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. wraz z projektami uchwał - Inkaso WEC

10/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. wraz z projektami uchwał

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki „Kancelaria Prawna – Inkaso WEC” S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2023 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź.

Załączniki:

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację