fbpx 10/2021 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki - Inkaso WEC

10/2021 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Raport bieżący z plikiem 10/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 marca 2021 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie od Pana Remigiusza Brzezińskiego, w którym poinformowano, iż w związku z nabyciem w dniu 29 marca 2021r. 360 000 akcji spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. nastąpiło przekroczenie progu 33 1/3% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

38869388_kpi_zaw_art69_RB_20210329.pdf

Zleć windykację