fbpx 1/2022 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku - Inkaso WEC

1/2022 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku – 14 lutego 2022 roku

– Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 16 maja 2022 roku

– Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – 31 maja 2022 roku

– Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – 16 sierpnia 2022 roku

– Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 14 listopada 2022 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację