fbpx 1/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku - Inkaso WEC

1/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

  • EBI bieżący
  • Gdziekolwiek

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

– raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 14 maja 2020 r.

– raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 14 sierpnia 2020 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 13 listopada 2020 r.

Raport roczny:

– jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 20 marca 2020 r.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Spółka zwolniona jest z obowiązku przekazania jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2018 r. w związku z zadeklarowaniem opublikowania jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r. w terminie nie późniejszym niż 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację