fbpx 1/2019 Korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 28 grudnia 2018 r. - Inkaso WEC

1/2019 Korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 28 grudnia 2018 r.

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nadano błędny numer raportowi bieżącemu z dnia 28 grudnia 2018 r. dotyczącemu otrzymania od Pana Remigiusza Brzezińskiego powiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR – Market Abuse Regulation_, o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta.
Powyższy raport bieżący zamiast numeru 58/2018 powinien posiadać numer 59/2018. Treść raportu bieżącego pozostała bez zmian.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.michalski@kancelariawec.eu

Zleć windykację