fbpx Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. nabywa pakiet wierzytelności o wartości 2 mln zł! - Inkaso WEC

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. nabywa pakiet wierzytelności o wartości 2 mln zł!

Windykacja Łódź. Z nami odzyskasz swoje pieniądze!

Windykacja Łódź. Z nami odzyskasz swoje pieniądze!


Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., dokonała zakupu pakietu wierzytelności konsumenckich, którego wartość nominalna wynosi 2 mln zł. Jego nabycie jest zgodne ze strategią rozwoju Emitenta i pozwoli na dywersyfikację źródeł przychodów.

Spółka zakupiła pakiet wierzytelności o wartości nominalnej wynoszącej 2 mln zł. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. zamierza rozwijać ten obszar biznesowy, ponieważ składanie ofert oraz zawieranie umów zakupu pakietów wierzytelności i portfeli pakietów wierzytelności B2C stanowi istotny element dywersyfikacji źródeł przychodów Emitenta. Zarząd Spółki przewiduje, że przyjęty kierunek rozwoju pozwoli na wzrost osiąganych przez nią przychodów i może wpłynąć pozytywnie na budowanie wartości całej Grupy.

„Zarząd będzie aktywnie poszukiwał pakietów wierzytelności do zakupu, w tym również z sektora B2C, gdyż w naszej ocenie jest to możliwość dywersyfikacji źródeł i jednocześnie zwiększenia przychodów Spółki. Oprócz wierzytelności gospodarczych będziemy szukali również wierzytelności konsumenckich z różnych źródeł. W naszych działaniach kierujemy się ostrożnościowymi założeniami i wolimy nie kupić wierzytelności niż kupić i przepłacić. Jako Spółka ewoluujemy z typowej firmy windykacyjnej w kierunku podmiotu zarządzającego finansami. Klienci mogą sfinansować się u nas poprzez faktoring, pożyczkę, jak również otrzymać poradę prawną, obsługę księgową poprzez nową spółkę zależną czy też uzyskać typową pomoc windykacyjną. Spółka we wrześniu podpisała pierwszą w swojej historii umowę z pożyczkobiorcą, pracujemy również nad wprowadzeniem elastycznej oferty faktoringowej” – komentuje Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

W sierpniu br. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. przedstawiła prognozy finansowe na 2017 rok, które zakładają, że wypracuje co najmniej 600 tys. zł zysku netto, a jej przychody wyniosą minimum 6,5 mln zł. Po dwóch kwartałach 2017 r. Spółka zanotowała na poziomie jednostkowym zysk netto w kwocie 316 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 2,7 mln zł.

W całym 2016 r. Emitent osiągnął 550 tys. zł skonsolidowanego zysku netto, a jego przychody netto ze sprzedaży wyniosły 5.632 tys. zł. Natomiast jednostkowy zysk netto Spółki w minionym roku wyniósł blisko 515 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 5.408 tys. zł. W 2016 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. przeprowadziła z sukcesem emisję obligacji, z której pozyskała środki w wysokości 823 tys. zł. Pozyskany kapitał jest przeznaczany na rozwój nowej usługi – mikroFaktoring WEC. Emitent wypłacił również w tym roku dywidendę z zysku za 2016 r. w kwocie 0,04 zł na akcję.

******

******

Kontakt:

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. – Relacje Inwestorskie

www.kancelariawec.eu

artur.gorski@kancelariawec.eu

tel. +48 501-215-243

Zleć windykację