fbpx Komunikat z dnia 4.05.2016r.: Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. chce wypłacić dywidendę - Inkaso WEC

Komunikat z dnia 4.05.2016r.: Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. chce wypłacić dywidendę

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., chce wypłacić dywidendę w wysokości 0,03 zł na akcję z zysku wypracowanego w 2015 r. Emitent zakończył ubiegły rok skonsolidowanym zyskiem netto w kwocie 428 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży produktów sięgających 5.352 tys. zł.

W 2014 r. skonsolidowany zysk netto Spółki wyniósł 142 tys. zł, a wartość przychodów netto ze sprzedaży przekroczyła 4.572 tys. zł. Z kolei jednostkowy zysk netto Emitenta w 2015 r. ukształtował się na poziomie 362 tys. zł przy sprzedaży w wysokości 5.248 tys. zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 187 tys. zł zysku netto oraz 4.550 tys. zł przychodów. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. prowadzi obecnie działania, które mają umożliwić jej osiągnięcie celu strategicznego, jakim jest zdobycie czołowej pozycji na rynku windykacji i zarządzania wierzytelnościami B2B sektora MSP w Polsce. Spółka rozwija swój segment biznesowy w obszarze obsługi wierzytelności z sektora B2B oraz wprowadza do oferty nowe usługi, m.in. faktoring oraz jednostkowy wykup wierzytelności i w tym celu planuje również emisję obligacji. Emitent aktywnie rozbudowuje również całą Grupę Kapitałową, co powinno przełożyć się na dalszy wzrost jej wartości.

„Spółka zanotowała wzrost sprzedaży w wyniku działań mających na celu jak największą efektywność finansową każdego przyjętego zlecenia windykacyjnego. Oferujemy klientom produkt łączący w sobie windykację (w tym polubowną) z sądowym i egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń, dzięki czemu zarabiamy zarówno na prowizji za sukces, jak i na obsłudze prawnej zleceń windykacyjnych poprzez zasądzane koszty zastępstwa procesowego. Ten model połączony z elementami finansowania przez Spółkę na danym etapie części kosztów umożliwia uzyskiwanie coraz lepszych wyników finansowych na podobnej lub nawet mniejszej liczbie zleceń windykacyjnych. Krótko mówiąc, aktualnie nie mamy zleceń, które nie pracują finansowo. Grupa WEC powoli staje się grupą o charakterze prawnym, czerpiąc znaczną część swoich zysków właśnie z usług prawnych. Zarząd chce do tego sukcesu dodać możliwości zarobkowania na obrocie wierzytelnościami sektora B2B – faktoring oraz wykup pojedynczych wierzytelności.” – komentuje Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Zarząd Spółki podjął decyzję odnośnie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2015 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. planuje wypłatę dywidendy w wysokości 0,03 zł na  akcję. Łączna kwota, która zostałaby przeznaczona na ten cel wyniosłaby wówczas ponad 148 tys. zł, co stanowi blisko 35% zysku netto wypracowanego przez Emitenta w 2015 r. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w poprzednim roku podejmie jej Akcjonariusze podczas najbliższego ZWZA. Rok temu Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,01 zł na akcję. Zarząd rekomendując wypłatę dywidendy kieruje się po pierwsze dobrymi wynikami spółki które pozwalają na taki ruch, a po drugie chęcią dzielenia się zyskiem z naszymi akcjonariuszami uważamy, że osoby które nam zaufały i zainwestowały w spółkę swoje środki powinny mieć możliwości zdyskontowania swoich inwestycji nie tylko poprzez giełdę ale również poprzez pewność zarobków z dywidendy. Spółce mamy nadzieję pozwoli to na związanie akcjonariuszy z naszym przedsięwzięciem w dłuższej perspektywie, naszym dążeniem jest aby akcje spółki przynosiły co roku zyski i jednocześnie stanowiły fajną lokatę dla akcjonariuszy. W dniu 28.04.2016 r. Spółka podpisała z Instytutem Włókiennictwa w Łodzi notarialną umowę zakup lokalu biurowego w Łodzi. W marcu br. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. poinformowała o wygraniu przetargu na zakup lokali biurowych o powierzchni sięgającej prawie 350 m2, które są obecnie wynajmowane przez Emitenta. Wartość transakcji wynosi ponad 1.146 tys. zł i zostanie sfinansowana ze środków własnych Spółki oraz z kredytu bankowego. Nabycie tej nieruchomości wpłynie pozytywnie na wysokość aktywów Emitenta. Miasto Łódź posiada prawo pierwokupu przedmiotowych lokali biurowych, jednak zdaniem Zarządu Spółki nie skorzysta z niego i na przełomie maja oraz czerwca 2016r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. stanie się pełnoprawnym właścicielem zakupionej nieruchomości. „Zakup jest oceniany przez Zarząd jako bardzo ważny dla Spółki, ponieważ nie będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami – koszt miesięczny obsługi kredytu powinien być zbliżony albo nawet mniejszy niż kwota płaconego aktualnie czynszu. Jednocześnie transakcja wpłynie na wzrost wartości firmy, bowiem pomieszczenia już teraz mają wartość powyżej 1 mln zł, co przy naszej wielkości jest znaczną kwotą. Sądzimy, że ich wartość będzie rosła wraz z postępami w rozwoju gospodarczym Łodzi, którego jesteśmy obecnie świadkami, a ponieważ lokalizacja nieruchomości to główna ulica miasta, należy spodziewać się jego dalszego wzrostu wartości, czyli inwestycja ma charakter lokacyjny. Mamy nadzieję, że zakup nieruchomości będzie też dla wszystkich interesariuszy Spółki czytelnym sygnałem, iż zamierzamy się dalej dynamicznie rozwijać i stawać się podmiotem, który nieustannie zwiększa ich zaufanie do siebie.” – dodaje Prezes Brzeziński.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r.

Z przyjemnością informujemy, ze ww. informacją zainteresowały się portale branżowe, między innymi: biznes.interia.pl oraz inwestycje.pl.

Zleć windykację