fbpx Komunikat z dnia 14.06.2016r.: Grupa Kapitałowa WEC kontynuuje strategię zwiększania udziału w rynku wierzytelności B2B - Inkaso WEC

Komunikat z dnia 14.06.2016r.: Grupa Kapitałowa WEC kontynuuje strategię zwiększania udziału w rynku wierzytelności B2B

business, technology and office concept - smiling businesswoman with eyeglasses in office with team on the back


Spółka będąca częścią GK WEC, E-wierzyciel.pl sp. z o. o. – operator internetowej giełdy, na której można wystawiać oferty sprzedaży wierzytelności – podpisała umowę ze spółką VIA SMS PL sp. z o. o. Stanowi to kolejny krok konsekwentnej realizacji strategii w pozyskiwaniu do współpracy firm pożyczkowych.

VIA SMS PL sp. z o.o. zamierza opublikować na giełdzie długów należącej do GK WEC 500 ofert sprzedaży wierzytelności. Rozwój działalności własnej giełdy wierzytelności ma na celu zwiększenia efektywności windykacyjnej Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC oraz poszerzanie źródeł przychodu.

„Podpisanie umowy z VIA SMS PL potwierdza realizację naszej strategii dla E-wierzyciel.pl i całej Grupy. Pracujemy nad zwiększeniem swojego udziału w rynku wierzytelności B2B, a prowadzona przez nas giełda jest jednym z kanałów ich pozyskiwania. Firmy, które umieszczą tam ofertę sprzedaży wierzytelności mogą również zaznaczyć opcję przekazania jej do windykacji. Wówczas trafia ona do Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC.” – powiedział Remigiusz Brzeziński, prezes zarządu Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC.

Rynek wierzytelności B2B jest obecnie w Polsce bardzo perspektywicznym sektorem gospodarki i dynamicznie się rozwija.

„Wystarczy zauważyć, że w np. w Skandynawii zewnętrzne firmy windykacyjne obsługują nawet 85% długów, podczas gdy w naszym kraju jest to wciąż zaledwie 30%. W 2015 r. wartość podaży wierzytelności korporacyjnych wyniosła 2 mld zł a wierzytelności z rynku wtórnego – przeszło 6 mld zł. Dlatego też w niedługim czasie będziemy starali się pozyskać kapitał z emisji obligacji, który będziemy chcieli przeznaczyć na finansowanie zakupu nieprzeterminowanych wierzytelności gospodarczych sektora B2B.” – dodał prezes Brzeziński.

Od maja 2015 r. Kancelaria Prawna – Inkaso WEC notowana jest na NewConnect. W tym czasie stopa zwrotu wyniosła ok. 50%. Podczas czerwcowego WZA akcjonariusze podjęli decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 0,03 zł na akcję.

Zleć windykację