fbpx Gratulacje dla Pani Wiceprezes! - Inkaso WEC

Od 14 września 2021 roku, Wiceprezes Grupy Kapitałowej WEC – Pani Sylwia Pastusiak-Brzezińska pełni rolę członka Rady
Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.

Wybory odbyły się w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków PZZW, zorganizowanego w Łodzi, na stadionie Widzewa.

Jesteśmy zadowoleni, że Pani Sylwia będzie aktywnie uczestniczyć w procesie integrowania środowiska oraz stać na straży interesów obszaru przedsiębiorstw zajmujących się zarządzaniem wierzytelnościami.
Wiemy, że Pani Wiceprezes będzie działać zgodnie z zasadami najlepszych praktyk.

Zleć windykację