fbpx

Wykup wierzytelności

Wykupu wierzytelności dokonujemy na warunkach zależnych głównie od kondycji finansowej dłużników. Oferta wykupu dotyczy wierzytelności nieprzedawnionych, wobec podmiotów posiadających zdolność do spłaty zobowiązań. Wycenę wykonujemy po dokładnej analizie dokumentacji.

Zakup wierzytelności następuje poprzez zawarcie umowy przenoszącej własność wierzytelności na rzecz naszej Kancelarii, która dokonuje zapłaty na wskazane konto zbywcy.

KROK 1: Wyślij zapytanie

Wyślij do nas zapytanie z informacją o wierzytelności do sprzedaży

KROK 2: Otrzymaj pieniądze

W odpowiedzi na zapytanie otrzymasz informację o cenie zakupu danej wierzytelności

Skontaktuj się!

Prosimy o kontakt z nami w celu przeprowadzenia analizy, niezbędnej do przedstawia Państwu szczegółowej oferty cenowej.