fbpx

Prognozy finansowe

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż przygotował i przyjął prognozę finansową na rok 2017.

Prognoza przewiduje osiągnięcie na koniec roku 2017:

– Przychody: minimum 6.500.000,00 zł (sześć milionów pięćset tysięcy 0/100 złotych)
– Zysk netto: minimum 600.000,00 zł (sześćset tysięcy 0/100 złotych)

Prognoza ta sporządzona została w oparciu o założenia zachowania na conajmniej niezmienionym poziomie przychodów z dotychczasowej działalności inkasa windykacyjnego i stopniowym zwiększaniu przychodów Spółki z działalności faktoringowej oraz wykupu wierzytelności b2b jak również pakietów wierzytelności b2c. Co zacznie być coraz bardziej widoczne w wynikach spółki w drugim półroczu 2017 roku i dalszych okresach.

Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż prognoza ta będzie podlegała bieżącej ocenie pod kątem możliwości jej realizacji, przekazując wyniki tej oceny w formie raportów bieżących i okresowych.

Przejdź do raportu giełdowego

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż przygotował i przyjął prognozę finansową na rok 2016.

Prognoza przewiduje osiągnięcie na koniec roku 2016:

- Przychody: co najmniej 6 mln zł
- Zysk netto: co najmniej 400 tys zł

Prognoza ta sporządzona została w oparciu o założenia zwiększania przychodów Spółki poprzez zwiększanie skuteczności działań windykacyjnych, co ma związek z pozyskiwaniem zleceń lepszej jakości oraz z polityką spółki, polegającą na świadczeniu wszystkim klientom kompleksowej usługi windykacyjnej. W takim przypadku klient, poza prowizją za sukces, uiszcza opłaty za świadczenie usług prawnych w toku procesu – szczególnie kosztów zastępstwa procesowego. Pozwala to Emitentowi uzyskiwać przychody na każdym zleceniu windykacyjnym. Oprócz tych działań Spółka dywersyfikuje przychody poprzez organizowanie szkoleń prawnych jak również świadczenie szeregu innych usług z zakresu zarządzania wierzytelnościami w tym usług faktoringowych, gdzie pozycjonuje swoje usługi Emitent dla mikroprzedsiębiorstw. Ten ostatni element Spółka zamierza intensywnie rozwijać gdyż w ocenie Zarządu jest to bardzo perspektywiczny segment rynku pozwalający przy odpowiedniej polityce uzyskiwać znaczące przychody przy kontrolowanym ryzyku.

Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż prognoza ta będzie podlegała bieżącej ocenie pod kątem możliwości jej realizacji, przekazując wyniki tej oceny w formie raportów bieżących i okresowych.

Przejdź do raportu giełdowego