fbpx

21/2021 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku.

  • ESPI
  • Gdziekolwiek

Raport bieżący z plikiem 21/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

39735564_Lista_5_WEC_30062021.pdf