fbpx

14/2017 PROGNOZA FINANSOWA ROK 2017

14/2017 PROGNOZA FINANSOWA ROK 2017

  • EBI bieżący
  • Anywhere

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna- Inkaso WEC S.A(„Emitent”, „Spółka”) informuje, iż przygotował i przyjął prognozę finansową na rok 2017.

Prognoza przewiduje osiągnięcie na koniec roku 2017:

– Przychody: minimum 6.500.000,00 zł (sześć milionów pięćset tysięcy 0/100 złotych)

– Zysk netto: minimum 600.000,00 zł (sześćset tysięcy 0/100 złotych)

Prognoza ta sporządzona została w oparciu o założenia zachowania na conajmniej niezmienionym poziomie przychodów z dotychczasowej działalności inkasa windykacyjnego i stopniowym zwiększaniu przychodów Spółki z działalności faktoringowej oraz wykupu wierzytelności b2b jak również pakietów wierzytelności b2c. Co zacznie być coraz bardziej widoczne w wynikach spółki w drugim półroczu 2017 roku i dalszych okresach.

Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż prognoza ta będzie podlegała bieżącej ocenie pod kątem możliwości jej realizacji, przekazując wyniki tej oceny w formie raportów bieżących i okresowych.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

To apply for this job email your details to alicja.marszalek@kancelariawec.eu