fbpx

Częste pytania

Jeżeli prowadzimy cały proces windykacji, od monitoringu do egzekucji komorniczej, nasza skuteczność dochodzi do 80%
Trudno jest dokładnie określić termin w jakim odzyskujemy należności. Proces odzyskiwania może trwać jedynie kilkanaście minut - np. w przypadku, gdy osiągniemy z dłużnikiem kompromis drogą telefoniczną. Jeżeli trzeba będzie przeprowadzić postępowanie sądowe oraz egzekucję komorniczą, czas odzyskania należności będzie dłuższy. Precyzyjnie nie da się określić minimalnego i maksymalnego czasu na realizację usługi - każda sprawa jest inna i zależy od wielu czynników.
Po złożeniu sprawy do sądu będziecie Państwo mieli pewność, że sprawa się nie przedawni, Wasze zobowiązanie zostanie powiększone o koszty postępowania sądowego oraz należne odsetki, a co najważniejsze będziecie mogli dochodzić tej wierzytelności przez kolejne 10 lat.
Na życzenie Klienta sprawa może być ponownie prowadzona przez naszą Kancelarię w egzekucji komorniczej.
Prowadzimy działania sądowe i drogą administracyjną ustalamy adres jego zamieszkania. Jeżeli dłużnik pozostaje nadal zameldowany w Polsce, działania windykacyjne i sądowe prowadzone są również na terenie kraju.
W drodze postępowania sądowego, składając tzw Skargę Pauliańską udowadniamy, że przepisanie majątku miało na celu pokrzywdzenie Wierzyciela. Skutkuje to uznaniem czynności za bezskuteczną, a wierzyciel uzyskuje prawo dochodzenia roszczenia od osoby, która uzyskała w ten sposób korzyść majątkową.
Klient ponosi koszty tytułem wpisu sądowego, plus koszt opłat skarbowych i administracyjnych związanych z udzieleniem pełnomocnictwa. Kancelaria nie pobiera na wstępie opłaty tytułem wynagrodzenia pełnomocnika procesowego chyba, że inne są indywidualne ustalenia z Klientem.
Windykacja komornicza to po prostu postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Komornik zapewne będzie dążył do zajęcia wynagrodzenia, przysługujących wierzytelności, środków na rachunkach bankowych oraz ruchomości celem ich sprzedaży w drodze licytacji.
Odzyskaliśmy należności m.in. od firm związanych z budową autostrad, również od GDDKiA o czym rozpisywały się szeroko media w naszym kraju.
Nasze biuro prawne znajduje się w Łodzi - w centrali spółki. Można poprzez sekretariat umówić się na spotkanie w celu udzielenia porady prawnej. Jeżeli macie Państwo problem z dotarciem do Kancelarii, w szczególnych przypadkach spotkanie może odbyć się w siedzibie Państwa firmy.
Poradę można uzyskać również mailowo, nie będziecie Państwo musieli przyjeżdżać do Łodzi i narażać się na dodatkowe koszty.
Staramy się dotrzeć do każdego dłużnika lecz z przyczyn niezależnych nie zawsze jest to możliwe. Problem pojawia się gdy dłużnik wymeldował się ze znanego lub ustalonego w toku czynności windykacyjnych adresu nie podając w Urzędzie nowego miejsca zameldowania. Przypadki takie są jednak rzadkością.
Zgodnie z art. 299 kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego przeciwko spółce z o.o. i bezskuteczności takiego postępowania, występujemy z pozwem przeciwko członkom zarządu dłużnej spółki i dochodzimy roszczenia zaciągniętego przez spółkę z majątku osobistego członków zarządu.
Działając jako pełnomocnik mamy większą i szybszą kontrolę nad poczynaniami dłużnika i wywiązywaniem się ze złożonych deklaracji spłaty. Kontrolując na bieżąco spływ gotówki uniemożliwiamy stosowanie przez dłużnika wykrętów, np. „przelałem środki na nieaktualne konto wierzyciela”. Jednocześnie wymóg przelewu należności na rachunek Kancelarii wskazuje dłużnikowi, że Kancelaria zajmuje się sprawą w każdym aspekcie.
Na etapie polubownym naszym wynagrodzeniem jest prowizja od odzyskanych należności, a zatem gdy nie odzyskujemy pieniędzy, Klient nie ponosi żadnych kosztów. Na etapie sądowym koszty ustalamy indywidualnie.

Masz więcej pytań?

Chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej? Potrzebujesz porady i naszej pomocy?
Napisz! Jesteśmy aby Ci pomóc i rozwiązać Twoje problemy!