fbpx

Kategoria: Aktualności

22 Lis 2019

Bezskuteczna egzekucja przeciwko spółce z o.o. nie kończy sprawy, czyli odpowiedzialność członków zarządu.

W obrocie gospodarczym często zdarza się, że dochodzenie roszczeń przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wykluczone ze względów formalnych, lub ze względu na fakt, iż postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone ze względu na jego bezskuteczność. Nie zamyka to jednak wierzycielowi możliwości poszukiwania zaspokojenia jego roszczeń. Przy zaistnieniu określonych  prawem przesłanek pojawia się możliwość dochodzenia roszczeń przeciwko […]

18 Paź 2019

Od nowego roku, zmiana wysokości rekompensaty za koszty odzyskania należności!

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych częściowo zmieni wysokość rekompensaty za koszty odzyskania należności i uzależniona od wartości świadczenia. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek […]

15 Paź 2019

Zmiany w prawie upadłościowym z korzyścią dla dłużnika

W dniu 6 września 2019 r. Prezydent RP podpisał nowelizację prawa upadłościowego tj. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1802). Przyjęta nowelizacja wprowadziła szereg zmian w ustawie z uwagi na dużą liczbę spraw upadłościowych złożonych przez byłych przedsiębiorców, […]

27 Wrz 2019

Ponowna kwalifikacja do NC Focus potwierdzeniem stabilnego rozwoju

Z przyjemnością informujemy, że na podstawie weryfikacji spółek rynku NewConnect dokonanego dnia 26.09.2019 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A. ponownie znalazła się w prestiżowym segmencie NC Focus. Do segmentu NewConnect Focus zakwalifikowano akcje 76 emitentów, NC Base – 206 emitentów, natomiast  NC Alert – 99 emitentów. Weryfikacja i kwalifikacja […]

14 Sie 2019

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. utrzymuje wzrost przychodów i zysku

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., w dalszym ciągu odnotowuje wyraźną poprawę wyników finansowych. Grupa WEC zakończyła 2 kw. 2019 r. zyskiem netto w wysokości 314 tys. zł, czyli wyższym o 40% w ujęciu rdr. Skonsolidowany zysk netto Spółki wyniósł w drugim kwartale br. ponad 314 tys. zł […]