FAQ

Kto pyta nie błądzi...

Jeśli zagadnienia dotyczące usług oferowanych przez Kancelarię Prawną – Inkaso WEC S.A.  są dla Państwa niezrozumiałe, proszę zadać pytanie na biuro@kancelariawec.eu

Najczęstsze pytania klientów Kancelarii:

1. Na ile procent jesteście skuteczni?
Jeżeli prowadzimy cały proces windykacji, od monitoringu do egzekucji komorniczej, nasza skuteczność dochodzi do 80%
2. Czym możecie się pochwalić – z jakich znanych firm udało Wam się ściągnąć pieniądze?
Odzyskaliśmy należności m.in. od firm związanych z budową autostrad, również od GDDKiA.
3. Kiedy odzyskacie pieniądze?
Trudno jest nam określić termin w jakim uda się ściągnąć Państwa dług. Proces odzyskiwania należności może trwać jedynie kilka dni. Jeżeli trzeba będzie przeprowadzić egzekucję komorniczą, wtedy czas odzyskania należności może się wydłużyć o postępowanie sądowe i egzekucyjne. Precyzyjnie nie da się określić maksymalnego czasu na skuteczne odzyskanie należności.
4. Czy macie prawników na miejscu?
Nasze Biuro Prawne znajduje się w siedzibie Kancelarii Prawnej Inkaso WEC S.A. w Łodzi. Można poprzez Sekretariat umówić się na spotkanie w celu udzielenia porady prawnej. Jeżeli macie Państwo problem z dotarciem do Kancelarii, w szczególnych przypadkach spotkanie może odbyć w siedzibie Państwa firmy.
5. Czy jeśli będę chciał uzyskać poradę prawna, to będę musiał jechać do Łodzi? O takich sprawach nie lubię rozmawiać przez telefon.
Poradę można uzyskać również mailowo, nie będziecie Państwo musieli przyjeżdżać do Łodzi i narażać się na dodatkowe koszty.
6. Co mi to da, że oddam sprawę do sądu – poniosę koszty, a dłużnik i tak Wam nie zapłaci?
Po złożeniu sprawy do sądu będziecie Państwo mieli pewność, że sprawa się nie przedawni, wasze zobowiązanie zostanie powiększone o koszty postępowania sądowego oraz należne odsetki, a co najważniejsze będziecie mogli dochodzić tej wierzytelności przez kolejne 10 lat
7. Czy przyjmujecie sprawy po bezskutecznych egzekucjach?
Sprawy po przeprowadzonych bezskutecznych egzekucjach oczywiście mogą być ponownie prowadzone przez naszą Kancelarię w egzekucji komorniczej.
8. Czy potraficie dotrzeć do każdego dłużnika?
Staramy się dotrzeć do każdego dłużnika lecz z przyczyn niezależnych nie zawsze jest to możliwe. Problem pojawia się gdy dłużnik wymeldował się ze znanego lub ustalonego w toku czynności windykacyjnych adresu nie podając w Urzędzie nowego miejsca zameldowania. Przypadki takie są jednak rzadkością.
9. Co z dłużnikiem który wyjechał za granicę?
Prowadzimy działania sądowe i drogą administracyjną ustalamy adres jego zamieszkania. Jeżeli dłużnik pozostaje nadal zameldowany w Polsce, działania windykacyjne i sądowe prowadzone są również na terenie kraju.
10. Czy robicie postępowanie przeciwko członkom zarządu – na czym to polega?
Zgodnie z art. 299 kodeksu spółek handlowych, po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego przeciwko spółce z o.o. i bezskuteczności takiego postępowania, występujemy z pozwem przeciwko członkom zarządu dłużnej spółki i dochodzimy roszczenia zaciągniętego przez spółkę z majątku osobistego członków zarządu.
11. Co zrobicie gdy dłużnik przepisał majątek?
W drodze postępowania sądowego, składając tzw Skargę Pauliańską udowadniamy, że przepisanie majątku miało na celu pokrzywdzenie Wierzyciela. Skutkuje to uznaniem czynności za bezskuteczną, a wierzyciel uzyskuje prawo dochodzenia roszczenia od osoby, która uzyskała w ten sposób korzyść majątkową. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na ten temat na stronie naszej Kancelarii.
12. Czemu pieniądze przelewane są na Wasze konto, a nie na moje?
Działając jako pełnomocnik mamy większą i szybszą kontrolę nad poczynaniami dłużnika i wywiązywaniem się ze złożonych deklaracji spłaty. Kontrolując na bieżąco spływ gotówki uniemożliwiamy stosowanie przez dłużnika wykrętów, np. „przelałem środki na nieaktualne konto wierzyciela”. Jednocześnie wymóg przelewu należności na rachunek Kancelarii wskazuje dłużnikowi, że Kancelaria zajmuje się sprawą w każdym aspekcie.
13. Jakie poniosę koszty zlecając windykację, jeśli zdecyduję się skierować sprawę do sądu?
Klient ponosi koszty tytułem wpisu sądowego, plus koszt opłat skarbowych i administracyjnych związanych z udzieleniem pełnomocnictwa i uzyskaniem odpisu z EDG lub KRS. Kancelaria nie pobiera na wstępie opłaty tytułem wynagrodzenia pełnomocnika procesowego.
14. Niestety z powodu braku płynności finansowej z pozycji wierzyciela stałem się dłużnikiem. Mój wierzyciel straszy mnie sprawą w sądzie i windykacją komorniczą? Na czym polega windykacja komornicza?
Windykacja komornicza to po prostu postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Komornik zapewne będzie dążył do zajęcia wynagrodzenia, przysługujących wierzytelności, środków na rachunkach bankowych oraz ruchomości celem ich sprzedaży w drodze licytacji.
15. Czy składając zlecenie na windykację w Państwa Kancelarii nie muszę nic płacić? Mam już dość zobowiązań.
Dokładnie tak, nasze windykacja jest bezzaliczkowa. Przejmujemy sprawę bez pobierania opłat wstępnych związanych z jej prowadzeniem. Wynagrodzeniem naszym jest prowizja od ściągniętych należności. Nie ponoszą Państwo również żadnych kosztów związanych z nieskuteczną windykację. Pragniemy jednak podkreślić, że skuteczność naszych działań dochodzi do 80%.
16. Czy windykacja długów, która nie doprowadzi do odzyskania należności wiąże się z dużymi kosztami?
Wynagrodzenie nasze pobierane jest tylko za odzyskanie długów naliczane od ściągniętej należności. Zachęcamy do współpracy z naszą Kancelarią nie pobieramy żadnych opłat wstępnych.

 

 

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.New Connect
Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. na youtube Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. na twitter

Zostaw wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.